เมื่อย่างเข้าสู่หน้าร้อน สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั้งหลายต้องเกรงกลัว นั่นคือ เชื้อพิษสุนัขบ้า เพราะฉะนั้นความจำเป็นที่ต้องทำคือนำพาน้องหมาไปฉีดวัคซีนสำหรับป้องกันเชื้อชนิดนี้ เพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นแพร่กระจาย

ในวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมาทางรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ร้ายแรงของวงการแพทย์อย่างพิษสุนัขบ้าว่าช่วงนี้มีการระบาดของโรคอย่าหนัก ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สีแดงเป็นจำนวน 13 จังหวัด เป็นการประกาศจากกรมปศุสัตว์ โดยมีจังหวัดดังนี้ จังหวัดสุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ ซึ่งภายใน 13 จังหวัดนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง 3 คน

โรคพิศสุนัขบ้านับว่าเป็นโรคที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก ทำให้พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงอีกเป็นจำนวน 42 จังหวัดกลายเป็นพื้นที่สีเหลือง หรือที่เรียกว่าพื้นที่เฝ้าระวังรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เล็งเห็นปัญหา ที่เกิดขึ้นและกำลังจะกระจายออกเป็นวงกว้าง จึงต้องทำการควบคุมให้อยู่ในการดูแล อันอาจจะเกิดจาก ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงไปยอมนำสัตว์เลี้ยงของตนไปทำการฉีดยาหรือเข้ารับวัคซีนในการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่นำสัตว์เลี้ยงออกไปวิ่งเล่นด้านนอกของบ้าน ทำให้โอกาสเสี่ยงจากการเป็นโรคชนิดนี้ค่อนข้างสูงเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงแสนรักติดเชื้อชนิดนี้ ให้นำเอาไปฉีดวัคซีนป้องกันให้เร็วมากที่สุด หน่วยงานป้องกันได้ทำการจัดตั้งศูนย์การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า